Parhaimmillaan puurakentaminen ja ekologisuus rakentamisessa ja käytössä alentaa kustannuksia.

Puurakennusten rakentaminen on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Puun käyttö on lisääntynyt jokaisessa rakennustyypissä kouluista kerrostaloihin ja pientalorakentamiseen. Puurunko voidaan tehdä: elementeistä, hirrestä tai CLT:stä.

Voivala ylläpitää pitkästä tavararasta rakentamisen ammattitaitoa. Voivala tekee puurakennukset pääsääntöisesti pitkästä tavarasta sen etujen vuoksi, mitkä ovat:

• rakennus voidaan tehdä säältä suojassa tekemällä rungon jälkeen ensin vesikatto valmiiksi ennen kuin ruvetaan asentaa tuulensuojalevyjä ja villoja

• rakennusmateriaalit saadaan ahtaisiinkin paikkoihin

• Pintamateriaalit on vapaasti valittavissa

• toimituksen joustavuus
• suunnittelun joustavuus

Päätoimialueenamme toimivat Turku-Helsinki-Tampere ja niiden lähialueet sekä Turun saaristo.

Rakentaminen ja rakennuksen käyttö koostuu neljästä osatekijästä, joita jokaista Voivala sitoutuu kehittämään systemaattisesti.


Oleellisimmat päätökset rakentamisen kustannuksista ja ekologisuudesta tehdään suunnittelupöydällä.

”Mitä vähemmän energiaa ja luonnonvaroja materiaalien valmistamiseen on sitoutunut, sitä vähemmän niistä on ympäristölle haittaa”.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Uuden suunnittelussa kiinnitetään huomiota rakennuksen julkisivujen ja ikkunoiden ilmansuuntiin, maaston mahdollisimman vähäiseen muokkaamiseen ja valittujen rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeen.

Remontoinnin suunnittelussa kiinnitetään huomiota poistettavien materiaalien uusiokäytössä. On valitettavaa että vanhan korjaaminen on usein kalliimpaa kuin uuden tekeminen. Tästä syystä kehitämme kustannustehokkaita ratkaisuja vanhan korjaamiseen. Rakennuslainsäädäntö luo omat paineet vanhan korjaamiseen, sillä rakennusluvallisissa kohteissa usein vaaditaan lisäeristämistä, ilmanvaihdon parantamista ja kosteuden hallinnan huomioon ottamista.

Ota yhteyttä

Rakentaminen on suunnittelijoiden, toimittajien ja tekijöiden välistä yhteistyötä


Rakentaminen onnistuu parhaiten hyvällä yhteistyöllä.

Tämän vuoksi on tärkeää saada kaikki osapuolet sitoutumaan yhteisen hyvän tekemiseen niin rakennuksen käyttäjälle kuin koko maapallolle.

Rakentamisessa logistiikan merkitystä ei voi vähätellä. Tuo tullessas vie mennessäs on hyvä ja toimiva sanonta myös rakentamisessa. Tässä on hyvä esimerkki, jossa säästetään kustannuksia ja samalla myös ympäristöä. Kiinnitämme huomiota myös mistä materiaalit tuodaan. Käytämme paikallisia toimijoita ja paikallisesti tuotettuja materiaaleja.

Jätelain tarkoitus on mm. vähentää jätteiden määrää ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tämän vuoksi Hankimme materiaalit niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja suojaamme materiaalit työmaalla asian mukaisesti, jotta materiaalit eivät mene pilalle. Jätettä joka tapauksessa syntyy, joten teemme yhteistyötä alan toimijoiden kanssa niiden uusiokäytössä.

Lue lisää

Energiaa auringosta ja tuulesta


Rakennuksessa tarvitaan energiaa sisäilman ja käyttöveden lämmittämiseen.

 

Asunnoissa lämmitykseen kuluu energiaa noin neljä viidesosaa ja käyttöveden lämmittämiseen noin viidesosa.

 

Energialähde ja -jakelu valitaan tarpeistasi riippuen. Energiaratkaisuja ovat mm: poistoilmalämpöpumppu, ilma/vesilämpöpumppu, aurinkokeräin/ -paneeli, tuulienergia, maalämpö, pelletti, hake ja puu.

 

Ehtymättömiä energialähteitä tuulta ja aurinkoa käytetään energiaratkaisuna Suomessa vielä hyvin vähän, joten Voivala sitoutuu kehittämään tuuli- ja aurinkoratkaisuja varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi. Tuuli ja aurinko ovat sitä paitsi ilmaisia energialähteitä.

Oikeanlainen käyttö ja huolto pidentävät rakennuksen käyttöikää ja säästävät kustannuksia

Hyvä käyttö ja säännöllinen huolto pidentävät rakennuksen käyttöikää ja säästää kustannuksia. Helpoin tapa säästää kustannuksia ja ympäristöä on pienentää sisälämpötilaa ja vähentää veden kulutusta.

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Voivala Yhtiöt Oy (1721062-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Noora Laaksonen
020 155 6630
noora.laaksonen@voivala.fi

Henkilörekisterin nimi

Voivala Yhtiöt Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Voivala Yhtiöt Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
noora.laaksonen@voivala.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna