Parhaimmillaan puurakentaminen ja ekologisuus rakentamisessa ja käytössä alentaa kustannuksia.

Puurakennusten rakentaminen on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Puun käyttö on lisääntynyt jokaisessa rakennustyypissä kouluista kerrostaloihin ja pientalorakentamiseen. Puurunko voidaan tehdä: elementeistä, hirrestä tai CLT:stä.

Voivala ylläpitää pitkästä tavararasta rakentamisen ammattitaitoa. Voivala tekee puurakennukset pääsääntöisesti pitkästä tavarasta sen etujen vuoksi, mitkä ovat:

• rakennus voidaan tehdä säältä suojassa tekemällä rungon jälkeen ensin vesikatto valmiiksi ennen kuin ruvetaan asentaa tuulensuojalevyjä ja villoja

• rakennusmateriaalit saadaan ahtaisiinkin paikkoihin

• Pintamateriaalit on vapaasti valittavissa

• toimituksen joustavuus
• suunnittelun joustavuus

Päätoimialueenamme toimivat Turku-Helsinki-Tampere ja niiden lähialueet sekä Turun saaristo.

Rakentaminen ja rakennuksen käyttö koostuu neljästä osatekijästä, joita jokaista Voivala sitoutuu kehittämään systemaattisesti.


Oleellisimmat päätökset rakentamisen kustannuksista ja ekologisuudesta tehdään suunnittelupöydällä.

”Mitä vähemmän energiaa ja luonnonvaroja materiaalien valmistamiseen on sitoutunut, sitä vähemmän niistä on ympäristölle haittaa”.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Uuden suunnittelussa kiinnitetään huomiota rakennuksen julkisivujen ja ikkunoiden ilmansuuntiin, maaston mahdollisimman vähäiseen muokkaamiseen ja valittujen rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeen.

Remontoinnin suunnittelussa kiinnitetään huomiota poistettavien materiaalien uusiokäytössä. On valitettavaa että vanhan korjaaminen on usein kalliimpaa kuin uuden tekeminen. Tästä syystä kehitämme kustannustehokkaita ratkaisuja vanhan korjaamiseen. Rakennuslainsäädäntö luo omat paineet vanhan korjaamiseen, sillä rakennusluvallisissa kohteissa usein vaaditaan lisäeristämistä, ilmanvaihdon parantamista ja kosteuden hallinnan huomioon ottamista.

Ota yhteyttä

Rakentaminen on suunnittelijoiden, toimittajien ja tekijöiden välistä yhteistyötä


Rakentaminen onnistuu parhaiten hyvällä yhteistyöllä.

Tämän vuoksi on tärkeää saada kaikki osapuolet sitoutumaan yhteisen hyvän tekemiseen niin rakennuksen käyttäjälle kuin koko maapallolle.

Rakentamisessa logistiikan merkitystä ei voi vähätellä. Tuo tullessas vie mennessäs on hyvä ja toimiva sanonta myös rakentamisessa. Tässä on hyvä esimerkki, jossa säästetään kustannuksia ja samalla myös ympäristöä. Kiinnitämme huomiota myös mistä materiaalit tuodaan. Käytämme paikallisia toimijoita ja paikallisesti tuotettuja materiaaleja.

Jätelain tarkoitus on mm. vähentää jätteiden määrää ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tämän vuoksi Hankimme materiaalit niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja suojaamme materiaalit työmaalla asian mukaisesti, jotta materiaalit eivät mene pilalle. Jätettä joka tapauksessa syntyy, joten teemme yhteistyötä alan toimijoiden kanssa niiden uusiokäytössä.

Lue lisää

Energiaa auringosta ja tuulesta


Rakennuksessa tarvitaan energiaa sisäilman ja käyttöveden lämmittämiseen.

 

Asunnoissa lämmitykseen kuluu energiaa noin neljä viidesosaa ja käyttöveden lämmittämiseen noin viidesosa.

 

Energialähde ja -jakelu valitaan tarpeistasi riippuen. Energiaratkaisuja ovat mm: poistoilmalämpöpumppu, ilma/vesilämpöpumppu, aurinkokeräin/ -paneeli, tuulienergia, maalämpö, pelletti, hake ja puu.

 

Ehtymättömiä energialähteitä tuulta ja aurinkoa käytetään energiaratkaisuna Suomessa vielä hyvin vähän, joten Voivala sitoutuu kehittämään tuuli- ja aurinkoratkaisuja varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi. Tuuli ja aurinko ovat sitä paitsi ilmaisia energialähteitä.

Oikeanlainen käyttö ja huolto pidentävät rakennuksen käyttöikää ja säästävät kustannuksia

Hyvä käyttö ja säännöllinen huolto pidentävät rakennuksen käyttöikää ja säästää kustannuksia. Helpoin tapa säästää kustannuksia ja ympäristöä on pienentää sisälämpötilaa ja vähentää veden kulutusta.